De club

Over motorcrossclub Meijel

‘MCC Meijel’ is een motorcrossvereniging uit Meijel, in de Peel, aan de grens van Noord Brabant en Limburg, die al sinds 1977 bestaat en ieder jaar motorcrosswedstrijden organiseert. Meijel heeft motorcross in haar genen, want ‘MAC De Stoomfiets’ was de eerste Meijelse vereniging, die jaarlijks meerdere motorcrosswedstrijden organiseerde en dat al vanaf 1947. Lees hier meer over de deze historie

‘MCC Meijel’ is nu nog steeds een actieve motorcrossvereniging en heeft ongeveer 100 leden, waarvan ongeveer de helft Meijelse leden zijn. De andere helft komt uit de regio in een straal van ruim 20 km rondom Meijel. De wedstrijdcrossers vormen ongeveer het vijfde deel van het ledenbestand en dat betekent dat veruit de meeste leden actief zijn als ondersteunende leden en dus vooral actief zijn voor- tijdens en na de twee crossweekends. Ieder lid dient zijn bijdrage te leveren aan onze mooie vereniging. Het verloop onder het ledenbestand is erg klein.

Activiteiten
Hoofdactiviteit van de vereniging is het organiseren van twee crossweekenden. Eén weekend onder de vlag van de KNMV en één onder auspiciën van de MON. Mede omdat het opbouwen en afbreken van het circuit voor ieder crossweekend een gigantische klus is en zeker ook tijdens de wedstrijden veel gevraagd wordt van de helpende leden, organiseert het bestuur in de zomer een barbecue en schietwedstrijden voor de leden. In de winter worden tijdens een feestavond voor leden, partners en vrijwilligers ook de kampioenen van de vereniging gehuldigd. Ook organiseert de vereniging wekelijks een conditietraining waar crossers, maar ook veel ondersteunende leden gebruik van maken.

Logo
Het logo dat MCC Meijel sinds 1992 voert is gebaseerd op een gestileerde afbeelding van de Amerikaanse wereldkampioen van 1991 in de 125cc-klasse Bob Moore. Het logo is uitgevoerd in zwart op een gele achtergrond.

Circuit 'de Vossenberg'
De Vossenberg is een veel geprezen zandcircuit in een bosgebied vol zandverstuivingen. Na de wedstrijden worden de Simonshoekse bossen weer omgetoverd tot een natuurgebied.
Lees hier meer over het circuit.

Organisatiestructuur
De vereniging heeft een bestuur dat bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee commissarissen. Om het vele werk te verdelen onder zoveel mogelijk leden kent de vereniging een aantal commissies, te weten: de wedstrijdcommissie, de terreincommissie, de feestcommissie, de materiaalcommissie, de pr commissie, de sponsorcommissie en de jeugdcommissie en in wisselende samenstelling, de kascommissie. De jeugdcommissie is momenteel nog niet bemand, daar wordt nog een kartrekker voor gezocht.
Zie hieronder de gezichten bij de bestuursleden en commissievoorzitters:

Bestuur en commissies

Ed Philipsen

Voorzitter

Heikki Hobus

Secretaris

Chris Peeters

Penningmeester

Rob Knoben

Bestuurslid / voorzitter sponsorcommissie

Henk Martens

Bestuurslid / voorzitter PR commissie

Herman Hofmans

Voorzitter materiaalcommissie

William Thijssen

Voorzitter wedstrijdcommissie

Toine Hobus

Voorzitter terreincommissie

Bram van Dijk

Voorzitter feestcommissie

Vacature

Voorzitter jeugdcommissie

Contributie 2023

€ 22,50

Jeugdleden
(jonger dan 16 jaar op 1 januari van
het contributiejaar)

€ 45,-

Steunende leden


€ 90,-

Crossende leden
(voor crossers hobby of pro)

Lid worden van MCC Meijel?

Wil jij ook lid worden van MCC Meijel dan vind je  hier alle info.
MCC Meijel maakt onderscheidt in 3 groepen leden. Dit zijn;
-Jeugdleden. Dit zijn leden die op 1 januarie van het contributiejaar jonger zijn dan 16 jaar.
-Steunende leden. Dit zijn leden die niet (meer) actief motorcrossen.
-Crossende leden. Dit zijn leden die actief de motorcrosssport beoefenden. Zij betalen € 45,- meer contributie dan de steunende leden, maar kunnen een mooi bedrag 'terug verdienen' als ze meehelpen voor en na onze motorcrossevenementen.

Je wordt steeds lid voor een kalenderjaar en de contributie wordt middels een automatische incasso geïnd in de maand mei. Het lidmaatschap loopt na het jaar automatisch door, tenzij je vóór 1 december je lidmaatschap opzegt.
Ja ik wil lid worden

Motorcrossbonden in Nederland

In Nederland zijn twee motorsportbonden actief; de MON en de KNMV. MCC Meijel heeft een lange traditie met de MON, maar organiseert in 2023 ook wedstrijden onder de vlag van de KNMV. Wat kenmerkt deze bonden?

De KNMV is de oudste bond en al in 1904 opgericht ‘om de belangen van de motorische tweewielers te dienen’. In 1917 kreeg deze bond het predicaat ‘koninklijke’. De KNMV organiseert de Nederlandse Grand Prix’ en de Motocross des Nations onder auspiciën van de FIM, ofwel de Fédération Internationale de Motocyclisme. Deze overkoepelende organisatie werd ook al in 1904 opgericht. Alle grote wedstrijden in Nederland worden door de KNMV georganiseerd.
De MON werd op 12 februari 1970 opgericht als GELIMBRA (Gelderland, Limburg en Brabant) en ontstond uit de NMB. In eerste instantie was de bond voornamelijk in het zuiden actief, maar vanaf de jaren tachtig traden er vanuit heel Nederland motorclubs toe. In 1976 werd de MON lid van de internationale sportkoepel, de IMBA. Dat is de internationale Motorsportbond voor amateurs.
Veel grote namen uit de motorcrosswereld zijn bij de MON begonnen en later naar de KNMV overgestapt. Jeffrey Herlings is hiervan misschien wel het bekendste voorbeeld.

Hoofdsponsoren

Secretariaat Motorcrossclub Meijel
Met gemaakt door Loeihard!