Circuit De Vossenberg

Het Circuit

Het circuit ‘de Vossenberg’ ligt in de Simonshoekse bossen in Meijel. Buiten de twee wedstrijdweekenden in september en oktober is er geen sprake van een motorcrosscircuit in de Simonshoekse bossen. Dat zit zo: MCC Meijel maakt gebruik van een aantal glooiende zandwegen en paden in de Simonshoekse bossen, die gedurende het jaar vooral recreatief worden gebruikt. Als er motorcrosswedstrijden worden gehouden, worden deze wegen en paden afgezet en worden op bepaalde plekken springbulten en waves gemaakt. Dan is er sprake van ‘circuit de Vossenberg’. Dit circuit heeft al sinds 1947 grotendeels de huidige ‘loop’ en heeft sinds 1972 zijn huidige vorm.

Regels circuit 
De Vossenberg

1) Op dit terrein vinden wedstrijden met motoren plaats.
2) Het betreden van dit terrein geschiedt op eigen risico.
3) U dient zich ervan bewust te zijn dat motorcross een gevaarlijke sport is en risico’s met zich meebrengt.
4) Het is verboden zich op die delen van het terrein te bevinden, die zijn aangeduid als “Verboden voor publiek”. Op die plekken bent u niet verzekerd.
5) U mag zich als publiek niet bevinden op het circuit en/of in de veiligheidszones.
6) U dient als deelnemer bij een val of pech het circuit zo spoedig mogelijk te verlaten conform het Motorcrosshandboek.
7) Het bezit van een geldige licentie is verplicht om te mogen rijden op
dit circuit. Op verzoek van de organisatie moet u deze kunnen tonen.
8) Parkeren langs de baan en op schadegevoelige plekken is geheel op eigen risico en valt niet onder de verantwoordelijkheid van MCC Meijel.
9) Het is verboden met een solomachine in het rennerskwartier te rijden. Alleen duwen van de motor is toegestaan. Quads en zijspannen mogen alleen stapvoets verplaatst worden.
10)U kunt de eigenaar van de gronden, MCC Meijel, de rijder of de motorsportbond niet aansprakelijk
stellen voor enige schade die u oploopt door het aanwezig zijn op het terrein, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.
11) Honden en andere dieren dienen aangelijnd te zijn.
12) Door het betreden van het terrein, accepteert u de hierboven gestelde
regels.
Circuitregels

Adres circuit

Peelweg 1 - 5768 PR Meijel - Nederland

Hoofdsponsoren

Secretariaat Motorcrossclub Meijel
Met gemaakt door Loeihard!